18:26:02 - 07.12.2019

 


Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterИмрӯз1298
mod_vvisit_counterДирӯз1289
mod_vvisit_counterДар ин ҳафта10884
mod_vvisit_counterҲафтаи сипаригардида11446
mod_vvisit_counterДар ҳамин моҳ10884
mod_vvisit_counterМоҳи сипаригардида41997
mod_vvisit_counterҲамагӣ1028554

НИШОНАИ МО

734025, шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48

тел: 221-61-96,

факс:(÷992 37) 221-29-28

E-mail: constcourt.tj@mail.tj


НАВИДҲОИ СУДИ КОНСТИТУТСИОНИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

 

17 июни соли 2016 Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољи­кистон Мањкам Мањмудзода дар Конфронси илмї-назариявї тањти унвони «Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи «Асосгузори сулњу вањдати миллї- Пешвои миллат», ки бо ташаббуси Гвардияи миллї ба муносибати Рўзи Вањдати миллї доир гардид, иштирок намуд.

Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољи­кистон Мањкам Мањмудзода дар кори ин чорабинї бо маърўза дар мавзўи «Созишномаи сулњи Тољикистон – асоси њуќуќии Вањдати миллї» баромад намуда, аз љумла ќайд кард, ки ба шарофати зањмату талошњои Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикис­тон, муњтарам Эмомалї Рањмон муяссар гардид, ки дар киш­варамон сулњу субот пойдо гардида, вазъи мураккаби мамлакат ба эътидол оварда шуда, Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллї дар Тоҷикистон ба имзор расад.

Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї њамчун њуљљати муњими сиёсї барои таъмини вањдату суботи комил дар кишвар заминаи воќеию њуќуќї гузошта, барои мустањкам намудани андешањои солими давлатдории миллї дар афкори љомеа наќши босазо дордад.

 

 

 

15 июни соли 2016 тањти раисии Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудзода баррасии парванда аз рўи дархости директори генералии Љамъ­ияти до­рои масъулияти мањдуди «На­љот»-и шањри Ис­фа­ра Исомадинова Н. «Дар хусуси муайян намудани мувофиќати сархатњои чорум, чордањум ва њабдањуми банди 2.4, банди 4.1, сархатњои якум, дуюм ва њафтуми банди 4.4-и Оинномаи Корхонаи воњиди давлатии «Наќлиёти автомобилї ва хизматрасонии логис­тикї», ки бо фармоиши Вазорати наќлиёти Љумњурии Тољи­кистон аз 13 феврали соли 2013, №32 тасдиќ карда шудааст, ба моддаи 12 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон» баргузор гардид.

Дар кори мурофиаи судии конститутсионї намояндагони ваколат­дори Президенти Љумњурии Тољикистон дар Суди конститутсионї, Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагон дар Суди конститутсионї, намояндагони Суди Олии иќтисодї, Прокуратураи генералї, вазоратњои адлия ва наќлиёт, Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатї, Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия ва дигар маќомоти давлатї иштирок намуданд.

Суди конститутсионї дар мурофиаи ошкорои судї масъа­лаи мазкур­ро мавриди баррасї ќарор дода, зимни он њолатњои наверо ошкор намуд, ки барои моњиятан баррасї шудани парванда ањамияти муњим дошта, даќиќ намудани онњо санљиши иловагии конститутсиониро таќозо мекунад. Аз љумла, аниќ муайян намудани вазъи њуќуќии Оинномаи Корхонаи воњиди давлатии «Наќлиёти автомобилї ва хизмат­расонии логистикї», ки бо фармоиши Вазорати наќ­лиёти Љумњурии Тољикистон аз 13 феврали соли 2013, №32 тасдиќ карда шудааст ва мавриди татбиќи он, ки њолати мазкур гирифтани хулосаи тахассусии маќомоти ваколатдори давла­тиро талаб мекунад.

Бинобар ин, бо таъиноти Суди конститутсионї баррасии парванда аз рўи дархости пешнињодшуда мавќуф гузошта шуд.

 

 

 

26 майи соли 2016 Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудзода ва муовини Раиси Суди конститутсионї Карим Каримзода дар Конфронси илмї-амалии љумњуриявї дар мавзўи «Фаъолияти њуќуќэљодкунї дар Љумњурии Тољикистон: рушд ва проблемањо» иштирок намуданд. Конфронси мазкур ба муносибати 25-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон бахшида шуда, бо ташаббуси Маркази миллии ќонунгузории назди Љумњурии Тољикистон доир гардид.

Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудзода зимни суханронї дар кори конфронс оид ба наќши фаъолияти њуќуќэљодкунї дар рушди низоми њуќуќии кишвар андешаронї намуда, аз љумла ќайд кард, ки барои тањким ва самаранокии раванди њуќуќэљодкунї бояд аз љониби маќомоти салоњиятдори давлатї мунтазам мониторинги санадњои меъёрии њуќуќии кишвар анљом дода шуда, санадњои меъёрии њуќуќї бо дарназардошти пешгўї, банаќ­шагирї ва зарурият тањия ва ќабул карда шаванд.

Зимни тањия ва ќабули санадњои меъёрии њуќуќї њатман техникаи њуќуќэљод­кунї, талаботи экспертизаи њуќуќї, илмї, мантиќї, забонї ва зиддикорруп­сионї риоя гардида, баќайдгирии давлатии санадњои меъёрии њуќуќї таъмин карда шаванд, ки ин омил метавонад ба сифати санади меъёрии њуќуќї таъсири мусбї расонад.

Дар кори конфронс инчунин муовини Раиси Суди конститутсионї Карим Каримзода бо маърўза дар мавзўи «Маќомоти назорати конститут­сионї ва фаъолияти њуќуќэљодкунї» баромад намуд.

 

 

 

21 майи соли 2016 Раиси Суди конститут­сионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудзода гурўњи мушоњидони байналмилалї аз Ассамблеяи байнипарламентии Иттињоди Давлатњои Мустаќилро, ки љињати мушоњидаи ошкорои рафти баргузории раъйпурсии умумихалќї оид ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба Конститутсия ба Љумњурии Тољикис­тон ташриф оварда буданд, ба њузур пазируфт.

Зимни вохўрї Раиси Суди конститут­сионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудзода оид ба муњимияти таѓйиру иловањои ба Конститут­сия изњори назар карда, иброз намуд, ки тибќи муќаррароти ќонунњои конститутсионї «Дар бораи Суди конститут­сионии Љумњурии Тољи­кистон» ва «Дар бораи раъйпурсии Љумњу­рии Тољикистон» ба салоњияти Суди конститутсионї масъалаи муайян намудани мувофиќати лоињаи таѓйиру иловањои ба Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољи­кис­тон воридшаванда, ба Конститутсия мансуб мебошад.

Бо дарназардошти ин салоњияти муќаррарнамудаи ќонун­гу­зорї то эълон гардидани раъйпурсии умумихалќї аз љониби Суди конститут­сионї дар асоси пешнињоди Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон лоињаи таѓйиру иловањо мавриди баррасї ќарор дода шуд ва бо ќарори Суди конститутсионї аз 4 феврали соли љорї лоињаи таѓйиру иловањо ба Конститутсияи (Сарќо­нуни) Љумњурии Тољи­кис­тон воридша­ванда, ба Консти­тутсия мутобиќ дониста шуданд.

Намояндагони Ассамблеяи байнипарламентии Иттињоди Давлатњои Мустаќил аз маќсади ташрифи худ ба Љумњурии Тољикистон ёдовар шуда, ба фаъолияти Суди конститутсионї, ки ба таъмини волоияти ва амали бевоситаи Конститутсия нигаронида шудааст, таваљљуњи хоса зоњир намуданд.

Дар вохўри инчунин муовини Раис Каримзода К.М. ва судяњои Суди конститутсионї Гулзор М.М. ва Њошимзода Д.Д. иштирок намуданд.

 

 

 

 

16-20 майи соли 2016 дар шањри Санкт-Петербург ба муносибати 25-солагии таъсиси Суди конститутсионии Федератсияи Россия Конфронси бай­нал­милалї дар мавзўи «Адлияи муосири конститутсионї: хатарњо ва дурнамо» ва Форуми шашуми байналмилалии њуќуќии Петербург доир гардид.

Дар кори Конфронси байналмилалї намояндагони маќомоти назорати конститутсионии љумњурињои Австрия, Арманистон, Белорусия, Белгия, Индонезия, Исроил, Испания, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Корея, Конфе­дерат­сияи Швейтсария, Олмон, Сербия, Узбекистон, Фаронса, Финландия, Њиндустон, Шоњигарии Тайланд, Эстония ва дигар кишварњо, њамчунин намояндагони Суди Аврупо оид ба њуќуќи инсон, Комиссияи Венетсиании Шўрои Аврупо, Конфронси умумиљањонї оид ба адолати судии консти­тутсионї, маќомоти њокимияти давлатии Федератсияи Россия, олимони соњаи њуќуќ иштирок ва суханронї намуданд.

Форуми шашуми байналмилалии њуќуќии Петербург низ дар сатњи баланди омодагї бо иштироки беш аз севуним њазор намояндагони њаштод кишвари љањон доир гардида, дар он мавзуњои мухталифи соњаи њуќуќу сиёсат ва иќтисодиёту иљтимоиёт бо дарназардошти вазъи љањони муосир матрањ гардиданд.

Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистонро дар ин чора­бинињои муњими сатњи байналмилалї судяи Суди конститутсионї Даврон Њошим­зода намояндагї намуда, дар кори Конфронси байналмилалї бо маърўза дар мавзўи «Адлияи конститут­сионї–кафолати ќонуният дар Тољикистон» суханронї намуд.

 

 

 

 

17 майи соли 2016 вохўрии Раиси Суди конститутсионї – Мањкам Мањмудзода бо роњбари Ситоди Миссияи мушоњидон аз Иттињоди Давлатњои Мустаќил Слобода Евгений Александрович доир гардид.

Зимни вохўрї масъалањои марбут ба фаъолияти густурдаи Суди Конститутсионї, ки ба таъмини волоият ва амали бевоситаи Консти­тутсия равона гардидаанд, матрањ гардида, ќайд гардид, ки таѓйиру иловањои пешнињодшуда дар маљмўъ арзиш­њои волои Кон­­сти­­тут­сияро тањким бахшида, инъикоси минбаъдаи раванди демократи­кунонии њаёти сиёсї ва иљти­моии љомеаи Тољикистон, таќвияти њифзи њуќу­ќии шахс, фарогири идо­маи ислоњоти сиёсию иљтимої ва њуќуќию судї дар мамлакат мебошанд.

Љаноби Слобода Евгений Александрович аз таъмини волоияти ќонун дар Љумњурии Тољикистон изњори ќаноатмандї кард ва ба фаъолияти Суди Конститут­сионї таваљљўњ зоњир намуда, мављудияти ин маќоми назорати конститут­сиониро дар кишвар муфид арзёбї кард.

Зимни вохўрї муовини Раиси Суди Конститутсонї - Каримзода К.М. ва судяи Суди Конститутсионї - Гулзор М.М. иштирок намуданд.

 
« ПерваяПредыдущая11121314151617181920СледующаяПоследняя »

Страница 12 из 41