04:52:29 - 24.10.2018

 


Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterИмрӯз515
mod_vvisit_counterДирӯз2013
mod_vvisit_counterДар ин ҳафта6414
mod_vvisit_counterҲафтаи сипаригардида13471
mod_vvisit_counterДар ҳамин моҳ42555
mod_vvisit_counterМоҳи сипаригардида40672
mod_vvisit_counterҲамагӣ662565

НИШОНАИ МО

734025, шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48

тел: 221-61-96,

факс:(÷992 37) 221-29-28

E-mail: constcourt.tj@mail.tj


НАВИДҲОИ СУДИ КОНСТИТУТСИОНИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

 

21 майи соли 2016 Раиси Суди конститут­сионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудзода гурўњи мушоњидони байналмилалї аз Ассамблеяи байнипарламентии Иттињоди Давлатњои Мустаќилро, ки љињати мушоњидаи ошкорои рафти баргузории раъйпурсии умумихалќї оид ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба Конститутсия ба Љумњурии Тољикис­тон ташриф оварда буданд, ба њузур пазируфт.

Зимни вохўрї Раиси Суди конститут­сионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудзода оид ба муњимияти таѓйиру иловањои ба Конститут­сия изњори назар карда, иброз намуд, ки тибќи муќаррароти ќонунњои конститутсионї «Дар бораи Суди конститут­сионии Љумњурии Тољи­кистон» ва «Дар бораи раъйпурсии Љумњу­рии Тољикистон» ба салоњияти Суди конститутсионї масъалаи муайян намудани мувофиќати лоињаи таѓйиру иловањои ба Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољи­кис­тон воридшаванда, ба Конститутсия мансуб мебошад.

Бо дарназардошти ин салоњияти муќаррарнамудаи ќонун­гу­зорї то эълон гардидани раъйпурсии умумихалќї аз љониби Суди конститут­сионї дар асоси пешнињоди Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон лоињаи таѓйиру иловањо мавриди баррасї ќарор дода шуд ва бо ќарори Суди конститутсионї аз 4 феврали соли љорї лоињаи таѓйиру иловањо ба Конститутсияи (Сарќо­нуни) Љумњурии Тољи­кис­тон воридша­ванда, ба Консти­тутсия мутобиќ дониста шуданд.

Намояндагони Ассамблеяи байнипарламентии Иттињоди Давлатњои Мустаќил аз маќсади ташрифи худ ба Љумњурии Тољикистон ёдовар шуда, ба фаъолияти Суди конститутсионї, ки ба таъмини волоияти ва амали бевоситаи Конститутсия нигаронида шудааст, таваљљуњи хоса зоњир намуданд.

Дар вохўри инчунин муовини Раис Каримзода К.М. ва судяњои Суди конститутсионї Гулзор М.М. ва Њошимзода Д.Д. иштирок намуданд.

 

 

 

 

16-20 майи соли 2016 дар шањри Санкт-Петербург ба муносибати 25-солагии таъсиси Суди конститутсионии Федератсияи Россия Конфронси бай­нал­милалї дар мавзўи «Адлияи муосири конститутсионї: хатарњо ва дурнамо» ва Форуми шашуми байналмилалии њуќуќии Петербург доир гардид.

Дар кори Конфронси байналмилалї намояндагони маќомоти назорати конститутсионии љумњурињои Австрия, Арманистон, Белорусия, Белгия, Индонезия, Исроил, Испания, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Корея, Конфе­дерат­сияи Швейтсария, Олмон, Сербия, Узбекистон, Фаронса, Финландия, Њиндустон, Шоњигарии Тайланд, Эстония ва дигар кишварњо, њамчунин намояндагони Суди Аврупо оид ба њуќуќи инсон, Комиссияи Венетсиании Шўрои Аврупо, Конфронси умумиљањонї оид ба адолати судии консти­тутсионї, маќомоти њокимияти давлатии Федератсияи Россия, олимони соњаи њуќуќ иштирок ва суханронї намуданд.

Форуми шашуми байналмилалии њуќуќии Петербург низ дар сатњи баланди омодагї бо иштироки беш аз севуним њазор намояндагони њаштод кишвари љањон доир гардида, дар он мавзуњои мухталифи соњаи њуќуќу сиёсат ва иќтисодиёту иљтимоиёт бо дарназардошти вазъи љањони муосир матрањ гардиданд.

Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистонро дар ин чора­бинињои муњими сатњи байналмилалї судяи Суди конститутсионї Даврон Њошим­зода намояндагї намуда, дар кори Конфронси байналмилалї бо маърўза дар мавзўи «Адлияи конститут­сионї–кафолати ќонуният дар Тољикистон» суханронї намуд.

 

 

 

 

17 майи соли 2016 вохўрии Раиси Суди конститутсионї – Мањкам Мањмудзода бо роњбари Ситоди Миссияи мушоњидон аз Иттињоди Давлатњои Мустаќил Слобода Евгений Александрович доир гардид.

Зимни вохўрї масъалањои марбут ба фаъолияти густурдаи Суди Конститутсионї, ки ба таъмини волоият ва амали бевоситаи Консти­тутсия равона гардидаанд, матрањ гардида, ќайд гардид, ки таѓйиру иловањои пешнињодшуда дар маљмўъ арзиш­њои волои Кон­­сти­­тут­сияро тањким бахшида, инъикоси минбаъдаи раванди демократи­кунонии њаёти сиёсї ва иљти­моии љомеаи Тољикистон, таќвияти њифзи њуќу­ќии шахс, фарогири идо­маи ислоњоти сиёсию иљтимої ва њуќуќию судї дар мамлакат мебошанд.

Љаноби Слобода Евгений Александрович аз таъмини волоияти ќонун дар Љумњурии Тољикистон изњори ќаноатмандї кард ва ба фаъолияти Суди Конститут­сионї таваљљўњ зоњир намуда, мављудияти ин маќоми назорати конститут­сиониро дар кишвар муфид арзёбї кард.

Зимни вохўрї муовини Раиси Суди Конститутсонї - Каримзода К.М. ва судяи Суди Конститутсионї - Гулзор М.М. иштирок намуданд.

 

 

6 майи соли 2016 Раиси Суди конститут­сионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудзода ва судяи Суди конститут­сионї Даврон Њошимзода дар конференсияи илмї-амалии љумњуриявї дар мавзўи «Рушди њуќуќи байналмилалии оммавї ва хусусї дар 25 соли Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон», ки бо ташаббуси факултети њуќуќшиносии Донишгоњи миллии Тољикистон баргузор гардид, иштирок намуданд.

Раиси Суди конститут­сионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудзода зимни кори конференсия бо сухани ифтитоњї баромад намуда, оид ба заминањои рушди њуќуќи байналмилалї ва оммавии хусусї дар замони истиќлолияти миллї, зарурати таъсиси кафедраи њуќуќи байналмилалї дар факултети њуќуќшиносї, наќши марњум профес­сор Менглиев Ш. дар тарбияи кадрњои соњаи њуќуќи байналми­лалї ва ташаккули ин соњаи њуќуќ ибрози андеша намуд.

Зимни кори конференсия њамчунин мавзўњои марбут ба хусусият­њои танзими њуќуќии муносибатњои мењнатї дар њуќуќи байналмилалии хусусї, вазъ ва рушди илми њуќуќи байнал­милалї дар 25 соли Истиќло­лияти давлатї ва дигар мавзўњои мубрами соња мавриди баррасї ва муњокима ќарор дода шуданд.

 

 

 

4-5 майи соли 2016 дар шањри Хуљанд аз љониби Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон дар њамбастагї бо Шўрои адлияи Љумњурии Тољикистон ва Барномаи «Мусоидат ба давлатдории њуќуќї дар кишварњои Осиёи Мар­казї»-и GIZ (Љамъияти олмонии њамкории байналмилаллї) семинари омўзишї дар мавзўи «Ислоњоти судї-њуќуќї ва рушди адолати судии конститут­сионї дар Љумњурии Тољикис­тон» гузаро­нида шуд.

Дар кори семинар раисон ва судяњои судњои вилояти Суѓд, шањрњои Хуљанд, Бўстон, Гулистон, Истиќлол, Истаравшан, Исфара, Конибодом, Панљакент, ноњияњои Ашт, Бобољон Ѓафуров, Деваштич, Спитамен, Љаббор Расулов, Шањристон, намояндагони маќомоти мањаллии њоки­мияти давлатї як ќатор шањру ноњияњои зикршуда, инчунин намоянда­гони раёсати Вазорати адлия ва раёсати Шўрои адлия дар вилоят иштирок намуданд.

Зимни баргузории семинари омўзишї аз љониби судяњои Суди конститутсионї Каримзода К.М., Зоирзода Ш.Ю. ва Њошимзода Д.Д. мавзўњои марбут ба ањамияти ислоњоти судї-њуќуќї дар самти ташаккули њокимияти судї, навгонињои Ќонуни конститут­сионии Љумњу­рии Тољикистон «Дар бораи Суди конститутсионии Љумњурии Тољикис­тон», наќши ин маќомот дар таъмини адолати конститутсионї, салоњияти он, субъектњои дорои њуќуќї мурољиат ба Суди конститутсионї, тартиби мурољиат ба он, ањамияти Номаи Суди конститутсионї дар рушди ќонунгузорї ва таъмини ќонунияти конститутсионї дар кишвар, тартиби иљрои санадањои судї ва дигар масъалањо матрањ гардиданд.

 

 

 

25 апрели соли 2016 нашри шуморавии маљаллаи илмї – иттилоотии Ахбори Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон №1, 2016 ки дар он фаъолияти Суди конститутсионї инъикос гардида, ќарор ва таъиноти судї, маърўзаю маќолањои судяњои Суди конститутсионї ва олимони њуќуќ­шинос гирд оварда шудаанд, бо забонњои давлатї ва русї аз чоп баромад.

Дар ин шумораи маљаллаи илмї-иттилоотї ќарори Суди конститут­сионї аз рўи пешнињоди Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњу­рии Тољикистон «Оид ба муайян намудани муво­фиќати лоињаи таѓйиру иловањои ба Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон воридша­ванда ба Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон» бо ду забон нашр карда шудааст.

Ќисмати алоњидаи маљалла ба навидњои Суди конститутсионї бахшида шуда, дар он иттилоот оид ба мурофиањои судии доиргардида, вохўрии роњбарият ва судяњои Суди конститутсионї бо мењмонони хориљї, дастовардњои суд, иттилоот оид ба љаласањои идоравї марбут ба мавзўњои мухталиф ва дигар ахбороти муњим бо забонњои давлатї ва русї гирд оварда шудааст.

Хоњишмандон метавонанд ин маљаллаи илмї-иттилоотиро аз китобхо­наи Суди конститутсионї дастрас намоянд ё тавассути сомонаи Суди конститутсионї аз иттилооти дар он гирдовардашуда истифода баранд.

 

 

 
« ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя »

Страница 10 из 39