02:48:08 - 21.08.2019

 


Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

НИШОНАИ МО

734025, шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48

тел: 221-61-96,

факс:(÷992 37) 221-29-28

E-mail: constcourt.tj@mail.tj


Ахборот


 

АВВАЛИН САНАДИ ЊАМКОРЇ

Дар доираи њамкорињо миёни маќомоти назорати конститутсионии Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россия ва даъвати Раиси Суди конститутсионии Федератсияи Россия Зорькин В.Д., аз 4 то 10 апрели соли 2011 сафари кории њайати Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон тањти роњбарии Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудов ба шањри Санкт - Петербурги Федератсияи Россия доир гардид.

Зимни сафари мазкур сараввал њайати Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистонро Раиси Суди конститутсионии Федератсияи Россия мўњтарам Валерий Дмитриевич Зоркин бо пазироии гарму самими истиќбол намуда, аз муносибати дўстонаи миёни суди конститутсионии њар ду давлати ба њам шарик ёдоварї кард.

Дар мулоќот раисони судњои конститутсионии Тољикистону Россия ба Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон ва Президенти Федератсияи Россия Дмитрий Медведев барои муњайё намудани шароити мусоиди њамкорї миёни маќомоти назорати конститутсионии ду давлати ба њам бародар изњои минатдорї ва арзи сипос намуданд.

Муфассалтар
 

18 январи соли 2011 маљлиси љамбастии фаъолияти Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон дар соли 2010 баргузор гардида, наќшаи преспективии он барои соли 2011 мавриди муњокима ќарор дода шуд.


Соли 2010 барои Суди конститутсионии Љумњурии Тољи­кис­тон як соли пешрафт ва пурмањсул арзёбї гардида, ба ин маќоми махсуси низоми њокимияти судї муяссар гардид, ки ба дастовардњои назаррас ноил шуда, наќши он њамчун падидаи нави демократї бањри таъмини волоияти меъёрњои Конститутсия дар ќаламрави давлат ва њифзи њуќуќу озодињои конститутсионии инсон ва шањрванд, ќонунияти консти­тутсионї, тартибот ва маърифати њуќуќии љомеа назаррас гардад.

Бинобар таѓйиру иловањое, ки ба Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон» ворид карда шуданд, салоњияти Суди конститутсионї васеъ гардида ва муносибати субъектони њуќуќ ва шањрвандон нисбат ба Суди конститутсионї рў ба бењбудї нињод, ки афзудани шумораи мурољиатњо, аз љумла арзу шикоят ва пешнињоду дархостњои маќомот ва шањрвандон ба Суди конститутсионї шањодати гуфтањои боло мебошад.

Њамин аст, ки дар соли 2010 ба Суди конститутсионї зиёда аз 300 мурољиатњои хаттиву шифоњии шањрвандон ва шахсони њуќуќї дар шакли аризаю шикоят ва пешнињоду дархостњо ворид гардиданд.

Мазмуни мурољиатњои зикргардидаро асосан масъалањои поймол намудани њуќуќњои конститутсионии шањрвандон, бањсњои манзилї, иќтисодї, молу мулкї, шикоят аз болои ќарору њалномањои судњо ва таъминоти нафаќа дар бар мегиранд.

Муфассалтар
 

 

15 декабри соли 2010 соати 1000 дар толори маљлисгоњи Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон мурофиаи Суди Конститутсионї оид ба баррасии парванда бо дархости Ли Джен Джун - Директори генералии Љамъияти дорои масъулияташ мањдуди «Тољикистон Джуня» «Дар бораи муайян намудани мутобиќати Дастури методї «Дар хусуси тартиби муќаррар намудани миќдори зарар, љињати вайронкунии ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оиди сарватњои маъмули умум» ба моддаи 10 Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон» таъин гардидааст.

 

 

 

4-5 ноябри соли 2010 дар шањри Душанбе бахшида ба 15- солагии таъсисёбии Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Конференсияи илмї-амалии байналмилалї дар мавзўи «Маќомоти назорати конститутсионї дар шароити њамгироии системањои њуќуќї: таљрибаи байналмилалї ва амалияи Тољикистон» баргузор гардид.

Дар кори Конфронси мазкур Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон иштирок ва суханронї намуд.

Муфассалтар
 

 

6 сентябри соли 2010 ба муносибати 19-умин солгарди Истиќлолияти давлатии Тољикистон дар маљлисгоњи Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон мизи мудаввар дар мавзўи: «Истиќлолият ва рушди њокимияти судї» доир гардид.

Дар кори мизи мудаввар Прокурори генералии Љумњурии Тољикистон Салимзода Ш.О., Мушовири калони Президенти Љумњурии Тољикистон Шоназаров С., Вакили Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон Гиёев С., декани факултаи њуќуќшиносии ДМТ Холиќов К.Н. ва дигар намояндагони сохторњои давлатию ѓайри давлатї ширкат варзиданд.

Мизи мудавваро Раиси Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањмудов М.А. ифтитоњ бахшида, таъкид бар он дошт, ки солњои соњибистиќлолї дар сохторњои њукуматию давлатии мамлакат таѓйироти љиддии созанда ба миён омад. Аз љумла, Суди Конститутсионї дар ин марњилаи гузариши таърихї ба фаъолият шурўъ карда, дар рушду такомули ќонунгузории кишвар њисса мегузорад.

Иштирокчиёни мизи мудаввар наќши боризи Истиќлолияти давлатиро дар рушди њокимияти судї бо далелњо нишон дода, изњор намуданд, ки минбаъд низ ба тањкими њамарўзаи он мусоидат хоњанд кард.

 
Еще статьи...
« ПерваяПредыдущая41424344454647484950СледующаяПоследняя »

Страница 44 из 50