02:47:51 - 21.08.2019

 


Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

НИШОНАИ МО

734025, шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48

тел: 221-61-96,

факс:(÷992 37) 221-29-28

E-mail: constcourt.tj@mail.tj


Ахборот


 

 

Аз 27 то 28 августи соли љори дар пойтахти Љумхурии Ќазоќистон шањри Остона Конфоронси илмию-амалї «Конститутсия - асоси тарраќиёти давлат», ки бахшида ба 15 солагии Конститутсияи Чумњурии Ќазоќистон» баргузор гардид. Дар Конфоронси мазкур намояндагони Судхои Конститутсионии зиёда аз 20 давлати љањон, аз он љумла Президенти Комиссияи Аврупо оид ба рушди њуќуќи инсон» (Комиссияи Венецианї) Джанни Букиккио, намоядагони Дастгоњи Президенти Казоќистон,Хукумат,Парламенти Казоќистон,намояндагони илм ва маориф, кормандони корпуси дипломатии ва ташкилоти байналмилали иштирок карданд. Иштирокчиёни Конфронсро Президенти Љумњурии Казоќистон Нурсултан Назарбоев хайра маќдам гуфт. Дар љараёни кори Конфоронси мазкур зиёда аз 30 маърўзаву баромадњо оид ба њифзи њуќуќњои конститутсионии шањрвандон, аз љумла маърўзаи Раиси Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон академик Мањмудов М.А. дар мавзўи: «Конститутсияи Љумхурии Тољикистон ва њимояи њуќуќи инсон ва шањрвандон» шунида шуданд. Дар баромади худ Раиси Суди Конститутсионї Мањмудов М.А. иштирокчиёни Конфронсро бо фаъолияти Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон шинос намуданд ва аз таљрибаю амалияи он мисолњо оварданд. Мубодилаи афкор баргузор гардид ва таљрибањои корї оид ба масъалањои васеи њифзи њуќуќњои шањрвандон мавриди баррасї ќарор дода шуданд.

Муфассалтар
 

 

 

12-15 июли соли 2010 дар шањри Љакартаи Индонезия Конфронси 7-уми Раисони Судњои Конститутсионии давлатњои Осиё дар мавзўи: «Ќонуни интихобот» баргузор гардид.

Дар Конфронси мазкур намояндагони Судњои Конститутсионии зиёда аз 40 давлати Осиё ширкат варзиданд.

Љумњурии Тољикистонро Мањмудов М.А. – Раиси Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон ва Ѓайбуллоев И.И. – ёрдамчии Раиси Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон намояндагї намуданд.

Иштирокчиёни Конференсияро Президенти Љумњурии Индонезия Сусило Бамбанк Юдњоёоно хайра маќдам гуфт. Дар љараёни кори чоррўзаи Конференсияи мазкур зиёда аз 40 маърўзаву баромадњо оид ба њифзи њуќуќњои шањрвандон, аз љумла маърўзаи Раиси Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањмудов М.А. дар мавзўи: «Њифзи судии њуќуќњои конститутсионии шањрвандон дар ќонуни интихоботи Љумњурии Тољикистон» шунида шуданд. Мубодилаи афкор баргузор гардид ва таљрибањои корї оид ба масъалањои васеи њифзи њуќуќњои шањрвандон мавриди баррасї ќарор дода шуданд. Дар баромади худ Раиси Суди Конститутсионї Мањмудов М.А. иштирокчиёни Конфронсро бо фаъолияти Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон шинос намуданд ва аз таљрибаю амалияи он мисолњо оварданд.

Инчунин, дар рафти Конфронс вохўрињои дуљониба миёни Раиси Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањмудов М.А. бо Раиси Суди Конститутсионии Љумњурии Индонезия Муњаммад Мањфуд МД баргузор гардид. Оид ба доираи васеи масъалањо ва таљрибаи адолати суди конститутсионї табодули назар карда шуд. Дар вохўрии мазкур њамкорињои минбаъдаи Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон ва Суди Конститутсионии Љумњурии Индонезия, инчунин њамроњшавии Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон ба Ассотсиатсияи Судњои Конститутсионии давлатњои Осиё мавриди баррасї ќарор гирифт. Раиси Суди Конститутсионии Индонезия оид ба ќабули Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон ба Ассотсиатсияи Судњои Конститутсионии давлатњои Осиё розигии худро баён намуд. Инчунин зимни вохўрї Раиси Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањмудов М.А. бо Раисон ва њайатњои Судњои Конститутсионии Ќазоќистон, Ўзбекистон, Миср, Шри-ланка, Испания, Австрия ва ѓайра мулоќот намуд.

 

 

8-12 июни соли 2010 дар шањри Валмонтони Италия Конфронси байналмилалї дар мавзўи: «Њифзи њуќуќњои шањрвандон» бахшида ба омодагї ба семинари І Авруосиёгї оид ба њуќуќи Римї баргузор гардид, ки дар кори он намояндагон аз давлатњои Америкаи Лотинї, Федерат- сияи Россия, Љумњурии Казоќистон, Руминия, Албания ва Италия иштирок намуданд.

Дар кори конфронси мазкур Љумњурии Тољикистонро Мањмудов М.А. – Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон ва Ализода З. – Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар Љумњурии Тољикистон намояндагї намуданд.

Дар љараёни кори серўзаи конфронс зиёда аз 25 маърўзаву баромадњо оид ба њифзи њуќуќњои шањрвандон, аз љумла маърўзаи Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањмудов М.А. дар мавзўи: «Принсипњои њифзи њуќуќњои шањрвандон дар анъанањои таърихии Тољикистон» шунида шуданд. Оид ба такмили механизмњои њифзи њуќуќи инсон ва шањрванд ва њифзи њуќуќњои инсон ва шањрванд дар давлатњои худ мубодилаи афкор баргузор гардид.

Дар рафти Конфронс вохўрињои дуљониба миёни Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањмудов М.А. ва Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар Љумњурии Тољикистон Ализода З. бо Раиси Суди конститутсионии Италия Франческо Амирантї оид ба њамкорињои судњои конститутсионии ду давлат ибрози андеша карда шуд.

 


 
24.04.2010 09:22

 

25 марти соли 2010 Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањмудов М.А. Њамоњансози барномањо дар Осиёи Марказї-и Комиссияи Аврупо оид ба демократия тавассути њуќуќ (Комиссияи Венетсиании Шўрои Аврупо) љаноби Сергей Кузнетсовро ба њузур пазируфт.

Зимни сўњбат, тарафњо оид ба мавќеъ ва наќши маќомоти назорати конститутсионї дар низоми њокимияти давлатї, рушди минбаъдаи ин нињоди муњими сиёсию њуќуќї, фаъолияти Комиссии Венетсианї дар самти њамкорињо бо маќомоти назорати конститутсионии давлатњои аъзо ва мушоњидачї, наќшањои фаъолияти Суди конститутсионии Љумњурии Тољиикисон, аз љумла оид ба конференсияи байналмиллалї бахшида ба 15- солагии Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон, ки моњи ноябри соли равон дар шањри Душанбе баргузор мегардад, ибрози андеша намуданд.

Тарафњо вохўриро судманд арзёбї намуда, љонибдории худро оид ба вусъат додани њамкорињо миёни маќомоти худ изњор намуданд.

Дар вохўрї судяњои Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон А. Абдуллоев ва К.Каримов њузур доштанд.

 

 
24.04.2010 09:17

 

12 марти соли 2010 Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон љињати иљрои Амри Президенти Љумњурии Тољикистон аз 12 январи соли 2008 №АП-467 ва ба муносибати Иди Наврўз ба 25 нафар тарбиягирандагони мактаб-интернати љумњуриявии шунавоиашон суст ва деркаршудаи шањраки Сомониёни ноњияи Рўдакї ба маблаѓи 2000 сомонї кўмаки хайрия дар шакли маводи хўрока ва сару либос расониданд.

Инчунин Суди конститутсионї оилаи камбизоати Љонмањмадов Љамшед ва Назарова З., ки дар суроѓаи ш.Душанбе, ноњияи Фирдавсї, кўчаи Дењоти 21/3 њуљраи 50 истиќомат карда, њарду инвалиди гурўњи дуюм мебошанд ва дар тарбияашон кўдаки то як сола доранд, ба шефї гирифтааст.

 

 
Еще статьи...
« ПерваяПредыдущая41424344454647484950СледующаяПоследняя »

Страница 45 из 50