23:22:41 - 17.01.2018

 


Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

НИШОНАИ МО

734025, шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48

тел: 221-61-96,

факс:(÷992 37) 221-29-28

E-mail: constcourt.tj@mail.tj


 

ЭЪЛОН

Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон

 

барои ишѓоли мансаби холии маъмурии хизмати давлатї:

- сармутахассис оид ба кор бо мактубњо ва мурољиати шањрвандони шуъбаи умумї ва хизмати давлатии Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон (1 љой) озмун эълон менамояд.

Мансаби сармутахассис оид ба кор бо мактубњо ва мурољиати шањрвандони шуъбаи умумї ва хизмати давлатии Суди конститутсионии Љумњурии Тољи­кистон ба мансаои маъмурии хизмати давлатии категорияи панљум дохил мешавад, ки нис­бати он талаботи зерини тахассусї пешнињод карда мешавад:

-тањсилоти олии касбї, ихтисоси ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ;

-2 сол собиќаи хизмати давлатї ё 3 сол собиќаи умумии мењнатї;

-малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї.

-кор бо компютер;

-донистани забони давлатї;

Маоши мансаби сармутахассис оид ба кор бо мактубњо ва мурољиати шањрвандони шуъбаи умумї ва хизмати давлатии Суди конститутсионии Љумњурии Тољи­кистон 1040 сомонї, бо назардошти ило­вапулї барои собиќаи хизмати давлатї.

2. Довталабон њуљљатњои зеринро пешнињод менамоянд:

-ариза ба унвони Раиси Суди констиутсионї;

-вараќаи шахси бањисобгирии кадрњо (бо 2 дона акси андозаи 4х6);

-тарљумаи њол.

-нусхаи њуљљатњо дар бораи тањсилот.

-нусхаи дафтарчаи мењнатї.

-нусхаи шиноснома.

-маълумот оид ба вазъи саломатии шакли 086УЕ;

-маълумот аз маќомоти дахлдори оид ба андоз аз даромад ва вазъи молумулкии хизматчии давлатї;

-нусхаи билети њарбї (барои шахсоне, ки хизмати њарбиро адо намуданд)

3.Нишонии ќабули њуљљатњо: шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48, телефон барои маълумот: 227-49-84, 227-38-09.

4. Њуљљатњо аз љониби Суди конститутсионии Љумњурии Тољи­кистон дар муњлати 21 рўз баъд аз нашри аввалини эълон дар нашрия ќабул карда мешаванд.

Веб-сайти Суди конститутсионї «www constcourt.tj»

Маъмурияти

Суди Конститутсионии

Љумњурии Тољикистон Аз 3 январи соли 2018