09:59:44 - 26.03.2019

 


Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterИмрӯз43
mod_vvisit_counterДирӯз128
mod_vvisit_counterДар ин ҳафта245
mod_vvisit_counterҲафтаи сипаригардида733
mod_vvisit_counterДар ҳамин моҳ2467
mod_vvisit_counterМоҳи сипаригардида2784
mod_vvisit_counterҲамагӣ766974

НИШОНАИ МО

734025, шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48

тел: 221-61-96,

факс:(÷992 37) 221-29-28

E-mail: constcourt.tj@mail.tj


НАВИДҲОИ СУДИ КОНСТИТУТСИОНИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

 

1 июни соли 2012 вохўрии Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањмудов М.А., муовини Раис Назаров М.Н. ва судяи Суди конститутсионї Абдуллоев А.А. бо сафир оид ба супоришњои махсуси Вазорати корњои хориљии Финляндия хонум Лаура Рейнил ва Президенти Суди Олии маъмурии Финляндия доктор Пекка Холберг доир гардид.

Зимни сўњбат, тарафњо оид ба њамкорї дар самти татбиќи Барномаи «Баробарњуќуќї дар назди ќонун – роњи адолат дар Осиёи Марказї» ва оид ба мазмун ва мўњтавои китоби доктор Пекка Холберг «Волоияти ќонун: Дурнамо» сухан ронда, амалишавии сариваќтии барномаи мазкурро дар роњи таъмини меъёри конститутсионї оид ба баробарии њама дар назди ќонун ва суд, инчунин таъмини њуќуќи конститусионии њар шахс ба кафолати њифзи судї амри сариваќти арзёбї намуданд.

Љонибњо дар рафти мулоќот аз наќши Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон дар таъмини волоияти Конститутсия ва амалишавии меъёрњои он, ки ба њимояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд равона гардидааст, иброзї андеша намуданд.

Дар робита ба амалишавии меъёрњои Конститутсияи Љумњурии Тољикистон Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудов иброз дошт, ки дар Тољикистон њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд арзиши олї эътироф шуда, њељ як падида аз онњо боло намебошад. Дар Тољикистон њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд ба воситаи Конститутсия, ќонунњои љумњурї ва дигар санадњои байналмилалие, ки Тољикистон онњоро эътироф кардааст, њифз карда мешаванд.

Њамчунин зимни вохўрї тарафњо оид ба дигар масъалањои вобаста ба дастрасї ба адолати судї андешаронї намуда, барои боз њам густариш додани њамкорињои мутаќобилан судманд омодагии худро иброз доштанд.

 

 

 

 

Аз 21 то 24 майи соли 2012 дар шањри Сэули Љумњурии Кореяи Љанубї Конгресси муарификунандаи Ассотсиатсияи судњои конститутсионии Осиё ва институтњои монанд дар мавзўи «Имрўзу ояндаи адолати судии конститутсионї дар Осиё» доир гардид.

Дар кори Конференсияи мазкур раисон, муовинон, судяњои Судњои конститутсионї ва институтњои њамшабењи зиёда аз 30 давлатњои Осиё, инчунин Президенти Комиссияи Аврупо оид ба демократия таввассути њуќуќи Шўрои Аврупо, раисони Судњои конститутсионии Австрия, Олмон, Љумњурии Африќои Љанубї, Миср ва дигар давлатњо, инчунин намояндагони як ќатор созмонњои байналмилалї иштирок намуданд.

Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистонро дар кори Конгресси мазкур судя-котиб Каримов К.М. ва судя Абдуллоев Л.И. намояндагї намуданд.

Пеш аз оѓози кори Конгресс љаласаи Шўрои Ассотсиатсия, ки он айни њол аз 9 аъзо иборат аст ва Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон низ аъзои он мебошад, љамъ омад. Шўро њисоботи Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Кореяи Љанубї- Раиси Асостсиатсия доктор Ли Конг Кукро шунида, масъалањои тасдиќи нишон ва байраќи Ассотсиатсия, дархости Суди Олии Љумњурии Исломии Покистон оид ба пазируфта шудани он ба аъзогии Ассотсиатсия, Созишномаи њамкорї миёни Ассотсиатсияи Судњои конститутсионии Осиё ва институтњои њамшабењ ва Комиссияи Аврупо оид ба демократия таввассути њуќуќи Шўрои Аврупо ва ташкили Сомонаи интернетии Ассотсиатсияро муњокима ва якдилона ќабул намуд.

Муфассалтар
 

 

Аз 22 то 23 маи соли 2012 дар шањри Алмаатои Љумњурии Ќазоќистон вохўрии минтаќавии намояндагони Давлатњои Осиёи Марказї дар мавзўи «Амалигардонии Конвенсияи Орхус имрўз: таъмини роњњои бењтар кардани муњити зист ва идоракунии фардо» доир гардид.

Вохўрии мазкур ба масъалањои дастраси ба иттилоот, иштироќи љомеа дар ќабули ќарор ва дастраси ба адолати судї дар масъалањои муњити зист бахшида шуда, дар якљоягї бо Комиссияи иќтисодии Аврупої ва Созмони њамкорї ва амният дар Аврупо (ОБСЕ) баргузор гардид.

Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистонро дар чорабинии мазкур судяи Суди конститутсионї Гулзорова М.М. ва сармутахасс оид ба кор бо кадрњои Дастгоњи Суди конститутсионї Холикова Ш.С. намояндагї намуданд.

Дар доираи чорабинии мазкур масъалањои гуногун аз ќабили таъмини дастарасии ањолї ба адолати судї ва наќши низоми судї дар таъмини дастрасии љомеа ба адолати судї мавриди баррасї ва муњокима ќарор дода шуданд.

Инчунин дар доираи сафари мазкур вохўрии намояндагони Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон бо њамоњангсози намояндагии Шветсария оид ба рушд, намояндагони давлатњои Ќазоќистон ва Муѓулистон доир гардида, дар он масоили вобаста фаъолияти низоми судї ва њамчунин пешнињодњо љињати такмили ќонунгузорї дар соњаи экология мавриди баррасї ќарор дода шуданд.

 

 

 

 

 

15 майи соли 2012 тањти раисии Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањмудов М.А. дар Суди конститутсионї мурофиаи судї аз рўи дархости шањрванд Бобоев Љ. «Дар бораи муайян намудани мутобиќати сархати 8 ќисми 2 моддаи 42 Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон ба моддањои 17 ва 21 Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон» баргузор гардид.

Дар барасии масъалаи мазкур намояндагони ваколатдори Президенти Љумњурии Тољикистон, Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагон, намояндагони Вазорати адлия, Вазорати корњои дохилї, Суди Олї, Прокурори генералї, Шўрои адлияи Љумњурии Тољикистон ва дигар маќомоти дахлдори давлатї иширок намуданд.

Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон масъалаи мазкурро баррасї намуда, ќайд менамояд, ки тартиби пешбининамудаи сархати 8 ќисми 2 моддаи 42 Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон, ки он ба маводи тафтишот шинос шудани љабрдида ва дигар иштирокчиёни мурофиаро пас аз анљоми тафтиш танзим менамояд, наметавонад њамчун њолати мањдудкунандаи њуќуќи љабрдида ба гирифтани иттилоот оид ба парвандаи ў арзёбї гардад.

Зеро ќонунгузор вобаста ба мавзўи мурофиаи љиноятї, яъне баррасии љиноят ва ошкор кардани он, инчунин таъмин намудани адолати судї, ки ќисмати муњими адолати иљтимої дар љомеа ба шумор меравад, тартибе муќаррар кардааст, ки он бояд барои пурра ва объективона муайян намудани њолатњои кор, айбдоркунии шахси ба љавобгарї кашидашуда ва барќарор намудани зарари ба љабрдида расонидашуда мусоидат карда тавонад.

Дар давоми тафтиши пешакї шинос намудани иштирокчиёни мурофиаи љиноятї бо маводи тафтиш- ин амалан вайрон ва фалаљ гардидани раванд ва тартиби љамъоварии далелњо, исботкунии гуноњ ва љинояти содиргардида мебошад. Дар ин њолат тафтиши пешакї њамчун зинаи муњими мурофиаи љиноятї аз амалї намудани вазифањо ва маќсади пешбурди мурофиаи љиноятї мањрум гардида, ањамияти њуќуќї ва иљтимоии худро аз даст медињад.

Бо ин назардошт, сархати 8 ќисми 2 моддаи 42 Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон ба моддањои 17 ва 21 Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон» мутобиќ њисоб карда шуд.

Њамзамон, Суди конститутсионї диќќати Вазорати корњои дохилї ва Прокуратураи генералии Љумњурии Тољикистонро ба риояи бечуну чарои талаботи моддаи 18 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ки тибќи он «ба њељ кас шиканља, љазо ва муносибати ѓайриинсонї раво дида намешавад» љалб намуд.

 

 

 

 

 

11 маи соли 2012 вохўрии Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањмудов М.А. ва судяњои Суди конститутсионї Абдуллоев А.А. ва Каримов К.М. бо Гузоришгари вежаи СММ оид ба шиканља, љазо ва навъњои дигари рафтори берањмона, ѓайриинсонї ё тањќиркунанда Хуан Е. Мендез ва њайати њамроњикунандаи ў Дуарте Нуно Пессоа, Стефани Селг, Шушан Хачян ва Лиля Захариева – мушовири намояндагии домии СММ дар Тољикистон оид ба њуќуќи инсон доир гардид.

Зимни сўњбат, тарафњо оид ба механизмњои њифзи њуќуќ­њои инсон ва шањрванд ва њимояи манфиатњои ќонунии онњо, ки шарти зарурии фаъолияти мўътадили низоми сиёсии давлат мебошад, сухан ронда, дар хусуси мавќеъ ва наќши маќомоти назорати конститутсионї дар таъмини волоияти Конститутсия ва њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд иброзї андеша намуданд.

Дар рафти мулоќот Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудов зикр намуд, ки Конститутсияи Љумњурии Тољи­кис­тон инсон, њуќуќ ва озодињои онро арзиши олї эътироф карда, дар моддаи 18 пешбинї намудааст, ки ба њељ кас шиканља, љазо ва муносибати ѓайриинсонї раво дида намешавад.

Президенти Љумњурии Тољикистон, Љаноби Олї, мўњтарам Эмомалї Рањмон њамчун њомии Конститутсия ва њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд дар баромадњои хеш њифзи њуќуќ ва озодињои инсонро њамчун љавњари асосии сиёсати давлатї арзёбї намуда, аз њама маќомоти давлатї риояи ќатъии онњоро талаб намуданд.

Муфассалтар
 

 

7 майи соли 2012 дар толори маљлисгоњи Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон вобаста ба фањмондадињии мазмуну мўњтавои Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон ба маќоми олии ќонунгузории кишвар маљлиси васеи коллективи кормандони Суди конститутсионї доир гардид.

Дар оѓози маљлис Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањмудов М.А. бо сухани ифтитоњї баромад намуда, иброз дошт, ки њар сол Паёми Президенти мамлакат Љаноби Олї, мўњтарам Эмомалї Рањмон рушди сиёсиву иќтисодии кишвари моро як навъ љамъбаст намуда, бобати ноил шудан ба пешрафт ва дастовардњои нав дар назди љомеа вазифањо мегузорад ва дар амал татбиќ гаштани он имкон медињад, ки бисьёр масъалањои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї роњи њаллї худро ёбанд. Паём њамчун њуљљати таќдирсоз ва санади стратегии њадафманд бо тарзи масъалагузорї ва шарњи зарурати он, тањлили мушаххас ва хулосабарорињо санади асоситарини њар як сол аст ва њамагон вазифадорем, ки барои ба омма фањмондани моњияти Паём ва барои дар амал татбиќ намудани он саъю кўшиш намуда, он вазифањое, ки ба зиммаи мо гузошта шудааст, иљро намоем. Њамаи кормандони Суди конститутсионї бояд Паёми Љаноби Олиро, њамчун барнома сармашќи кории њаммарўзаи худ ќарор дода, њамеша барои дар амал татбиќ намудани он саъю кўшиш намоянд.

Сипас оид ба мазмуну мўњтавои Паём муовини Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Назаров М.Н. дар назди њозирин баромад намуда, њамагонро барои дар амал татбиќ намудани нишондодњои он даъват намуд.

Дар фарљоми маљлис по пешнињоди Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањмудов М.А. Наќша – чорабинињои Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон оид ба татбиќ намудани Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олї тасдиќ карда шуд. Инчунин таъкид карда шуд, љињати ба омма фањмонидани моњияти Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон судяњои Суди конститутсионї дар якљоягї бо кормандони Дастгоњи Суди конститутсионї дар мањалњо бо ањолии кишвар сўњбату вохўрињо доир намоянд.

 
« ПерваяПредыдущая31323334353637383940СледующаяПоследняя »

Страница 31 из 41