08:56:09 - 19.10.2018

 


Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterИмрӯз862
mod_vvisit_counterДирӯз1982
mod_vvisit_counterДар ин ҳафта10444
mod_vvisit_counterҲафтаи сипаригардида12859
mod_vvisit_counterДар ҳамин моҳ33114
mod_vvisit_counterМоҳи сипаригардида40672
mod_vvisit_counterҲамагӣ653124

НИШОНАИ МО

734025, шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48

тел: 221-61-96,

факс:(÷992 37) 221-29-28

E-mail: constcourt.tj@mail.tj


НАВИДҲОИ СУДИ КОНСТИТУТСИОНИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН


23 майи соли 2011 дар Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон омўзиш ва баррасии дархости шањрванд Љўраев С. «Дар хусуси ѓайриконститут­сионї эътироф намудани Ќарори Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон аз 1 декабри соли 1992 «Дар бораи Прокурори генералии Љумњурии Тољикистон таъин кардани Солењов М.С.» ва Фармони Прокурори генералии Љумњурии Тољикистон аз 16 марти соли 1993 тањти №202л дар хусуси аз мансаби иљрокунандаи вазифаи Прокурори генералии Љумњурии Тољикистон озод кардани Љўраев С.» ба анљом расид.

Аз дархост ва маводи аз тарафи Љўраев С. пешнињодшуда муайян гардид, ки номбурда дар асоси гузоришаш бинобар аз њудуди љумњурї баромада рафтан аз 1 декабри соли 1992 аз мансаби ишѓолнамуда ва аз маќомоти прокуратура озод карда шудааст.

Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон масъалаи мазкурро пурра ва њаматрафа мавриди баррасї ќарор дода, муайян намуд, ки тибќи талаботи моддаи 14 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон» талаби дархости Љўраев С. ба салоњияти Суди конститутсионї дохил намегардад ва мавзўи баррасии он нест. Зеро ќарор ва фармон дар хусуси ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудан санадњои татбиќи њуќуќ ва ѓайримеъёрии њуќуќї мебошанд, ки онњо хусусияти фардї дошта, баррасии онњо ба салоњияти судњои умумї вобаста мебошад.

Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон оид ба дархости мазкур 23 майи соли 2011 таъинот дар бораи рад намудани оѓози муроифаи судии конститутсионї ќабул намуд.

 


28 апрели соли 2011 тањти раисии Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањмудов М.А. дар Суди конститутсионї мурофиаи судї оид ба пешнињоди судяи Суди ноњияи Роштќалъаи ВМКБ Шодиев Ш.Р. «Дар бораи муайян намудани мутобиќати ќисми 2 моддаи 25 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» ва бандњои 3 ва 17 Низомномаи таќсимот ва ба љойи кор таъмин намудани мутахассисони љавон ба ќисми 1 моддаи 35 ва ќисми 2 моддаи 41 Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон» баргузор гардид

Дар барасии масъалаи мазкур намояндагони ваколатдори Президенти Љумњурии Тољикистон, Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагон, намояндагони Суди Олї, Вазорати адлия, Вазорати маориф, Прокурори генералї, Шўрои адлияи Љумњурии Тољикистон иширок намуданд.

Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон масъалаи мазкурро њаматарафа баррасї намуда, ќайд менамояд, ки њуќуќ ба мењнат, интихоби касбу кор ва њуќуќ ба тањсил муњимтарин њуќуќњои иќтисодию иљтимоии инсон ва шањрванд ба шумор мераванд. Онњо омили зарурии инкишофи шахсият ва дар маљмўъ љомеа ва давлат буда, дар раванди идоракунии захирањои инсонї, иќтидорњои зењнї, мењнатї ва ќуввањои истењсолкунандаи давлат наќши њалкунанда мебозанд.

Муфассалтар
 

 

АВВАЛИН САНАДИ ЊАМКОРЇ

Дар доираи њамкорињо миёни маќомоти назорати конститутсионии Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россия ва даъвати Раиси Суди конститутсионии Федератсияи Россия Зорькин В.Д., аз 4 то 10 апрели соли 2011 сафари кории њайати Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон тањти роњбарии Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудов ба шањри Санкт - Петербурги Федератсияи Россия доир гардид.

Зимни сафари мазкур сараввал њайати Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистонро Раиси Суди конститутсионии Федератсияи Россия мўњтарам Валерий Дмитриевич Зоркин бо пазироии гарму самими истиќбол намуда, аз муносибати дўстонаи миёни суди конститутсионии њар ду давлати ба њам шарик ёдоварї кард.

Дар мулоќот раисони судњои конститутсионии Тољикистону Россия ба Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон ва Президенти Федератсияи Россия Дмитрий Медведев барои муњайё намудани шароити мусоиди њамкорї миёни маќомоти назорати конститутсионии ду давлати ба њам бародар изњои минатдорї ва арзи сипос намуданд.

Муфассалтар
 

18 январи соли 2011 маљлиси љамбастии фаъолияти Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон дар соли 2010 баргузор гардида, наќшаи преспективии он барои соли 2011 мавриди муњокима ќарор дода шуд.


Соли 2010 барои Суди конститутсионии Љумњурии Тољи­кис­тон як соли пешрафт ва пурмањсул арзёбї гардида, ба ин маќоми махсуси низоми њокимияти судї муяссар гардид, ки ба дастовардњои назаррас ноил шуда, наќши он њамчун падидаи нави демократї бањри таъмини волоияти меъёрњои Конститутсия дар ќаламрави давлат ва њифзи њуќуќу озодињои конститутсионии инсон ва шањрванд, ќонунияти консти­тутсионї, тартибот ва маърифати њуќуќии љомеа назаррас гардад.

Бинобар таѓйиру иловањое, ки ба Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон» ворид карда шуданд, салоњияти Суди конститутсионї васеъ гардида ва муносибати субъектони њуќуќ ва шањрвандон нисбат ба Суди конститутсионї рў ба бењбудї нињод, ки афзудани шумораи мурољиатњо, аз љумла арзу шикоят ва пешнињоду дархостњои маќомот ва шањрвандон ба Суди конститутсионї шањодати гуфтањои боло мебошад.

Њамин аст, ки дар соли 2010 ба Суди конститутсионї зиёда аз 300 мурољиатњои хаттиву шифоњии шањрвандон ва шахсони њуќуќї дар шакли аризаю шикоят ва пешнињоду дархостњо ворид гардиданд.

Мазмуни мурољиатњои зикргардидаро асосан масъалањои поймол намудани њуќуќњои конститутсионии шањрвандон, бањсњои манзилї, иќтисодї, молу мулкї, шикоят аз болои ќарору њалномањои судњо ва таъминоти нафаќа дар бар мегиранд.

Муфассалтар
 

 

15 декабри соли 2010 соати 1000 дар толори маљлисгоњи Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон мурофиаи Суди Конститутсионї оид ба баррасии парванда бо дархости Ли Джен Джун - Директори генералии Љамъияти дорои масъулияташ мањдуди «Тољикистон Джуня» «Дар бораи муайян намудани мутобиќати Дастури методї «Дар хусуси тартиби муќаррар намудани миќдори зарар, љињати вайронкунии ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оиди сарватњои маъмули умум» ба моддаи 10 Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон» таъин гардидааст.

 

 

 

4-5 ноябри соли 2010 дар шањри Душанбе бахшида ба 15- солагии таъсисёбии Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Конференсияи илмї-амалии байналмилалї дар мавзўи «Маќомоти назорати конститутсионї дар шароити њамгироии системањои њуќуќї: таљрибаи байналмилалї ва амалияи Тољикистон» баргузор гардид.

Дар кори Конфронси мазкур Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон иштирок ва суханронї намуд.

Муфассалтар
 
« ПерваяПредыдущая313233343536373839СледующаяПоследняя »

Страница 34 из 39