11:28:24 - 20.02.2019

 


Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterИмрӯз134
mod_vvisit_counterДирӯз117
mod_vvisit_counterДар ин ҳафта374
mod_vvisit_counterҲафтаи сипаригардида541
mod_vvisit_counterДар ҳамин моҳ1861
mod_vvisit_counterМоҳи сипаригардида3289
mod_vvisit_counterҲамагӣ763584

НИШОНАИ МО

734025, шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48

тел: 221-61-96,

факс:(÷992 37) 221-29-28

E-mail: constcourt.tj@mail.tj


НАВИДҲОИ СУДИ КОНСТИТУТСИОНИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

 

8 июли соли 2016 дар толори маљлисгоњи Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон маљлиси љамъбастии шашмоњаи фаъолияти Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон бо иштироки судяњо ва кормандони Дастгоњи Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон баргузор гардид.

Дар оѓози маљлис Раиси Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон М. Мањмудзода њозиринро бо баъзе нуќтањои фаъолияти кории Суди конститутсионї хотиррасон намуда, иброз дошт, маќсади љамъомади имрўза тањлил намудани кори шашмоњаи Суди конститутсионї мебошад.

Аз рўи масъалањои рузномаи маљлис раисикунанда суханро барои њисобот оид ба фаъолияти Суди Конститутсионї дар шашмоњаи аввали соли 2016 ба муовини Раиси Суди конститутсионї Каримзода К. М дод.

Каримзода К. М – дар бораи фаъолияти шашмоњаи Суди Конститутсионї баромад намуда, оид ба иљрои наќшањои корї ва фаъолияти суд дар нимсолаи дуюм маълумот доданд.

Баъдан, роњбари Дастгоњи Суди Конститутсионї – Гулзода А. дар бораи фаъолияти Дастгоњи Суди Конститутсионї њисобот дода, оид ба ќисматњои амалишудаи наќшањои фаъолияти Дастгоњи суд дар ин давра маълумоти муфассал дод.

Зимни баргузории маљлиси њисоботи, инчунин судяњо ва дигар кормандони шуъбањо доир ба фаъолияти шашмоња ибрози андеша намуданд.

Дар хотимаи маљлис, Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон М.Мањмудзода ба коллективи Суди конститутсионї барои фаъолияти пурсамар изњори миннатдорї намуд.

Фаъолияти шашмоњаи кории Суди конститутсионї ќаноатбахш њисобида шуд.

Аз натиљаи баргузории маљлиси умумии кормандони Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон ќарори дахлдор ќабул гардид.

 

 

 

 

24 июни соли 2016 дар Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон бахшида ба иди Вањдати миллї ва 25-солагии Истиќ­лолияти давлатии Љумњурии Тољикистон бо иштироки олимон, мутахассисони маќомоти давлатї ва кормандони Суди конститутсионї дар мавзўи «Суди конститутсионї зо­даи Истиќлолияти давлатї» мизи мудаввар бар­гузор гардид.

Дар кори миззи мудаввар, инчунин намояндаи ваколатдори Пре­зи­денти Љумњурии Тољикистон Шоназаров С.А., Рањимзода М.З. – директори Маркази миллии ќонунгузории назди Президенти Љумњурии Тољикистон, Салимзода Ш.О. – директори Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Љум­њурии Тољикистон иштирок ва бо маърўзањои љолиби диќќат баромад намуданд.

Кори мизи мудавварро Мањмудзода Мањкам Раиси Суди конс­ти­тутсионии Љумњурии Тољикистон њусни ифтитоњ бахшида, оид ба ања­мияти таърихию сиёсї, њуќуќию иљтимої ва фарњангии Вањдати миллї ва Истиќлолияти давлатї истода гузашт.

Мавсуф ќайд намуд, ки истиќлолият орзуву омоли чандинасраи фарзандои баномуси халќи тољик аст, ки он ба халќи Тољикистон танњо дар солњои навадуми асри XX ба даст омад. Музаффариятњои даврони соњибистиќлолиро ба фаъоляти Асосгузори сул­њу Вањдати миллї, Пешвои мил­лат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон алоќаманд арёзбї намуда, зикр кард, ки бо шарофати аќлу заковат ва хиради азалї, Роњбари давлат тавонист дар лањзањои хассоси таърихї вазифањои аввалиндарљаи марњилаи авали соњибистиќлолии Ватанро амиќ муай­ян намуда, дар як муддати кутоњ мамлакатро ба Вањдати миллї оварда расонад. Дар ин давра, эътибори байналмилалии Љумњурии Тољикистон бо­ло рафта, вазъи иќтисодию иљтимоии мамлакат ва сатњи некўањволии мардум рў ба бењбудї нињод.

Аз ин рў, њифзи дастовардњои истиќлолияти давлатиро вазифаи љо­нии њар шањрванди бо нангу номуси кишвар арзёбї намуд.

Дар мизи мудаввар чордањ мавзўњо аз љониби олимон ва мутахассисони маќомоти гуногуни давлатї оид ба пањлуњои гуногуни Вањдати миллї ва Истиќлолияти давлатї матрањ гардида, миззи мудаввари мазкур аз љо­ниби иштирокдорони он муфид арзёбї гардид

 

 

 

 

17 июни соли 2016 Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољи­кистон Мањкам Мањмудзода дар Конфронси илмї-назариявї тањти унвони «Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи «Асосгузори сулњу вањдати миллї- Пешвои миллат», ки бо ташаббуси Гвардияи миллї ба муносибати Рўзи Вањдати миллї доир гардид, иштирок намуд.

Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољи­кистон Мањкам Мањмудзода дар кори ин чорабинї бо маърўза дар мавзўи «Созишномаи сулњи Тољикистон – асоси њуќуќии Вањдати миллї» баромад намуда, аз љумла ќайд кард, ки ба шарофати зањмату талошњои Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикис­тон, муњтарам Эмомалї Рањмон муяссар гардид, ки дар киш­варамон сулњу субот пойдо гардида, вазъи мураккаби мамлакат ба эътидол оварда шуда, Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллї дар Тоҷикистон ба имзор расад.

Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї њамчун њуљљати муњими сиёсї барои таъмини вањдату суботи комил дар кишвар заминаи воќеию њуќуќї гузошта, барои мустањкам намудани андешањои солими давлатдории миллї дар афкори љомеа наќши босазо дордад.

 

 

 

15 июни соли 2016 тањти раисии Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудзода баррасии парванда аз рўи дархости директори генералии Љамъ­ияти до­рои масъулияти мањдуди «На­љот»-и шањри Ис­фа­ра Исомадинова Н. «Дар хусуси муайян намудани мувофиќати сархатњои чорум, чордањум ва њабдањуми банди 2.4, банди 4.1, сархатњои якум, дуюм ва њафтуми банди 4.4-и Оинномаи Корхонаи воњиди давлатии «Наќлиёти автомобилї ва хизматрасонии логис­тикї», ки бо фармоиши Вазорати наќлиёти Љумњурии Тољи­кистон аз 13 феврали соли 2013, №32 тасдиќ карда шудааст, ба моддаи 12 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон» баргузор гардид.

Дар кори мурофиаи судии конститутсионї намояндагони ваколат­дори Президенти Љумњурии Тољикистон дар Суди конститутсионї, Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагон дар Суди конститутсионї, намояндагони Суди Олии иќтисодї, Прокуратураи генералї, вазоратњои адлия ва наќлиёт, Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатї, Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия ва дигар маќомоти давлатї иштирок намуданд.

Суди конститутсионї дар мурофиаи ошкорои судї масъа­лаи мазкур­ро мавриди баррасї ќарор дода, зимни он њолатњои наверо ошкор намуд, ки барои моњиятан баррасї шудани парванда ањамияти муњим дошта, даќиќ намудани онњо санљиши иловагии конститутсиониро таќозо мекунад. Аз љумла, аниќ муайян намудани вазъи њуќуќии Оинномаи Корхонаи воњиди давлатии «Наќлиёти автомобилї ва хизмат­расонии логистикї», ки бо фармоиши Вазорати наќ­лиёти Љумњурии Тољикистон аз 13 феврали соли 2013, №32 тасдиќ карда шудааст ва мавриди татбиќи он, ки њолати мазкур гирифтани хулосаи тахассусии маќомоти ваколатдори давла­тиро талаб мекунад.

Бинобар ин, бо таъиноти Суди конститутсионї баррасии парванда аз рўи дархости пешнињодшуда мавќуф гузошта шуд.

 

 

 

26 майи соли 2016 Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудзода ва муовини Раиси Суди конститутсионї Карим Каримзода дар Конфронси илмї-амалии љумњуриявї дар мавзўи «Фаъолияти њуќуќэљодкунї дар Љумњурии Тољикистон: рушд ва проблемањо» иштирок намуданд. Конфронси мазкур ба муносибати 25-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон бахшида шуда, бо ташаббуси Маркази миллии ќонунгузории назди Љумњурии Тољикистон доир гардид.

Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудзода зимни суханронї дар кори конфронс оид ба наќши фаъолияти њуќуќэљодкунї дар рушди низоми њуќуќии кишвар андешаронї намуда, аз љумла ќайд кард, ки барои тањким ва самаранокии раванди њуќуќэљодкунї бояд аз љониби маќомоти салоњиятдори давлатї мунтазам мониторинги санадњои меъёрии њуќуќии кишвар анљом дода шуда, санадњои меъёрии њуќуќї бо дарназардошти пешгўї, банаќ­шагирї ва зарурият тањия ва ќабул карда шаванд.

Зимни тањия ва ќабули санадњои меъёрии њуќуќї њатман техникаи њуќуќэљод­кунї, талаботи экспертизаи њуќуќї, илмї, мантиќї, забонї ва зиддикорруп­сионї риоя гардида, баќайдгирии давлатии санадњои меъёрии њуќуќї таъмин карда шаванд, ки ин омил метавонад ба сифати санади меъёрии њуќуќї таъсири мусбї расонад.

Дар кори конфронс инчунин муовини Раиси Суди конститутсионї Карим Каримзода бо маърўза дар мавзўи «Маќомоти назорати конститут­сионї ва фаъолияти њуќуќэљодкунї» баромад намуд.

 

 

 

21 майи соли 2016 Раиси Суди конститут­сионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудзода гурўњи мушоњидони байналмилалї аз Ассамблеяи байнипарламентии Иттињоди Давлатњои Мустаќилро, ки љињати мушоњидаи ошкорои рафти баргузории раъйпурсии умумихалќї оид ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба Конститутсия ба Љумњурии Тољикис­тон ташриф оварда буданд, ба њузур пазируфт.

Зимни вохўрї Раиси Суди конститут­сионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудзода оид ба муњимияти таѓйиру иловањои ба Конститут­сия изњори назар карда, иброз намуд, ки тибќи муќаррароти ќонунњои конститутсионї «Дар бораи Суди конститут­сионии Љумњурии Тољи­кистон» ва «Дар бораи раъйпурсии Љумњу­рии Тољикистон» ба салоњияти Суди конститутсионї масъалаи муайян намудани мувофиќати лоињаи таѓйиру иловањои ба Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољи­кис­тон воридшаванда, ба Конститутсия мансуб мебошад.

Бо дарназардошти ин салоњияти муќаррарнамудаи ќонун­гу­зорї то эълон гардидани раъйпурсии умумихалќї аз љониби Суди конститут­сионї дар асоси пешнињоди Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон лоињаи таѓйиру иловањо мавриди баррасї ќарор дода шуд ва бо ќарори Суди конститутсионї аз 4 феврали соли љорї лоињаи таѓйиру иловањо ба Конститутсияи (Сарќо­нуни) Љумњурии Тољи­кис­тон воридша­ванда, ба Консти­тутсия мутобиќ дониста шуданд.

Намояндагони Ассамблеяи байнипарламентии Иттињоди Давлатњои Мустаќил аз маќсади ташрифи худ ба Љумњурии Тољикистон ёдовар шуда, ба фаъолияти Суди конститутсионї, ки ба таъмини волоияти ва амали бевоситаи Конститутсия нигаронида шудааст, таваљљуњи хоса зоњир намуданд.

Дар вохўри инчунин муовини Раис Каримзода К.М. ва судяњои Суди конститутсионї Гулзор М.М. ва Њошимзода Д.Д. иштирок намуданд.

 

 

 
« ПерваяПредыдущая11121314151617181920СледующаяПоследняя »

Страница 11 из 41