19:14:42 - 20.01.2020

 


Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterИмрӯз763
mod_vvisit_counterДирӯз1488
mod_vvisit_counterДар ин ҳафта2251
mod_vvisit_counterҲафтаи сипаригардида9192
mod_vvisit_counterДар ҳамин моҳ27842
mod_vvisit_counterМоҳи сипаригардида44872
mod_vvisit_counterҲамагӣ1090384

НИШОНАИ МО

734025, шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48

тел: 221-61-96,

факс:(÷992 37) 221-29-28

E-mail: constcourt.tj@mail.tj


 

Аз 26 феврал то 2 марти соли 2019 бо маќсади иштирок дар Коллоквиуми байнал­ми­лалї дар мавзўи: «Наќши њокимияти судї дар таъмини волоияти њуќуќ оид ба масъалањои муњити зист» ва «Љаласаи дувоздањуми Гурўњи маќсад­нок оид ба дастраси ба адолати судї тибќи Конвенсияи Орхус барои намоян­да­гони маќомоти судї» сафари хизматии судяи Суди Конститутсионї Њошим­зода Д. ба шањри Женева доир гардид.

Дар кори ин чорабинињои сатњи байналмилалї, ки бо ташаб­буси Комис­сияи Аврупоии иќтисодии Созмони Милали Муттањид доир гардид, намоян­дагони маќомоти судии давлатњои љањон ва созмон­њои бонуфузи бай­нал­ми­лалї, аз ќабили Арманистон, Албания, Бело­русия, Венгрия, Гвинея-Биссао, Гурљистон, Исландия, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Люксембург, Румыния, Ќазо­ќис­тон, Ќирѓи­зистон, Македония, Малта, Мол­да­вия, Монтенегро, Нидерландия, Нор­вегия, Озарбойљон, Олмон, Руминия, Сербия, Словения, Словакия, Украи­на, Фаронса, Чехия, Швет­сия, Хорватия, Эстония, роњбари шуъбаи муњити зисти Комис­сияи Аврупоии иќтисодии Созмони Милали Муттањид, намояндаи минта­ќавии Барномаи СММ оид ба муњити зист, Роњбари Форуми судяњои Иттињоди Аврупо оид ба масълањои муњити зист, котиботи Конвенсияи Орхус ва дигарон иштирок ва суханронї намуданд.

Њадаф аз баргузории чорабинињо таќвият додани имкониятњои маќо­мо­ти судї дар самти баррасии парвандањои марбут ба муњити зист, амали­шавии њуќуќњои конститутсионии инсон ба муњити зист ва ба ин васила мусоидат намудан ба амалишавии вазифањои Њадафњои Рушди Устувор, таъ­ми­ни волоияти њуќуќ дар сатњи милливу байналмилалї, инчунин таъми­ни дастарсии баробари адолати судї ба њамагон иборат буд.

Дар чорабинињо мавзўњои мухталифи марбут ба таъмини адолатнокї дар масъалаи муњити зист ва Маќсадњои Рушди Устувор, истифодаи њуќуќи байналмилалї зимни мурофиањои судї марбут ба парвандањо оид ба муњити зист, мустањкамгардонии механизми њалли судии парван­дањои мар­бут ба дастрасї ба иттилои экологї, талабот оид ба мустањкамгардонии имконияти судњо вобаста ба баррасии парвандањое, ки аз љониби маќомоти судї ва дигар маќомоти назоратї дар соњаи муњити зист баррасї меша­ванд, њамкории глобалї ва минтаќавї дар самти мусои­дат бањри бењтар намудани дастарсї ба адолати судї вобаста ба мавзўи муњити зист, ќонунгузории кишварњои алоњида дар масъалањои экологї ва дастарсї ба иттилои экологї, таљрибаи судї оид ба парвандањои марбут ба соњаи муњити зист дар давлатњои алоњида ва дигар мавзўњои мубрами соњаи њуќуќ мавриди муњокимањои доманадор ќарор дода шуданд.

Њамчунин зимни чорабинињо масъалаи марбут ба алоќамандии Кон­вен­сияи Комиссияи Авру­поии иќтисодии Созмони Милали Муттањид (Кон­вен­сияи Орхус) дар бораи даст­расї ба иттилоот, иштироки љомеа дар раванди ќабули ќарор ва дастрасї ба адолати судї оид ба масъалањои муњити зист бо дигар созишномањо дар самти муњити зист, сифати њавои атмосфера ва таќвияти њамкорињои минтаќавию байналмилалї дар ин самт мавриди баррасї ќарор шуданд.