10:04:01 - 25.05.2017

НИШОНАИ МО

734025, шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48

тел: 221-61-96,

факс:(÷992 37) 221-29-28

E-mail: constcourt.tj@mail.tj


Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон

Барои ишѓоли мансабњои холии маъмурии хизмати давлатї - мутахассиси пешбари шуъбаи молиявї-хољагии Дастгоњи Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон озмун эълон менамояд.

Барои ишѓолкунандагони мансаби маъмурии категорияи шашум чунин талаботњо пешнињод карда мешавад:

1.Талабот:ба тахассусї мансаби мутахассиси пешбари шуъбаи молиявї-хољагии Дастгоњи Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон:

-тањсилоти олии касбї, ки иљрои самараноки вазифањои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

-1 сол собиќаи умумии мењнатї;

- малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї.

- кор карда тавонистан бо компютер;

- донистани забони давлатї;

Маоши мансаби мутахассиси пешбари шуъбаи молиявї-хољагии Дастгоњи Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон 847,60 сомонї, иловапулї барои собиќаи хизмати давлатї аз рўи љадвали тарафи

2. Довталабон њуљљатњои зеринро пешнињод менамоянд:

-ариза ба унвони Раиси Суди констиутсионии Љумњурии Тољикистон;

-вараќаи шахси бањисобгирии кадрњо (бо 2 дона акси андозаи 4х6);

-тарљумаи њол.

-нусхаи њуљљатњо дар бораи тањсилот.

-нусхаи дафтарчаи мењнатї.

-нусхаи шиноснома.

-маълумот оид ба вазъи саломатии шакли 086УЕ;

-маълумот аз маќомоти дахлдори оид ба андоз аз даромад ва вазъи молумулкии хизматчии давлатї;

-нусхаи билети њарбї (барои шахсоне, ки хизмати њарбиро адо намуданд)

3.Нишонии ќабули њуљљатњо: шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48, телефон барои маълумот: 227-49-84, 227-38-09.

4. Њуљљатњо аз љониби Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон дар муњлати 21 рўз баъди чопи аввалини эълон дар нашрия ќабул карда мешаванд.

Веб-сайти Суди конститутсионї «www constcourt.tj»

Маъмурияти

Суди конститутсионии

Љумњурии Тољикистон

Аз 10 майи соли 2017