Дар бораи рад намудани огози мурофиаи судии конститутсиони оид ба дархости намояндаи ваколатдори шахрванд Исроилов Т.П. – Хидоятов Дж.В.

дар бораи рад намудани оғози мурофиаи судии консти­тут­­сионӣ оид ба дархости намояндаи ваколат­дори шаҳрванд Исроилов Т.П. – Хидоятов Дж.В. «Оид ба муайян намудани мувофиқати ҳалномаи суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе аз 1 июни соли 2018 ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон»

ш. Душанбе 8 августи соли 2018

Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳайати раиси­ку­нанда Раиси Суди конститутсионӣ Маҳмудзода М.А., муовини Раис Ка­рим­зода К.М., судя-котиб Ҳошимзода Д.Д., судяҳо Гулзор М.М. ва Абдураҳимзода Д.Р.,

бо иштироки котиби маҷлиси судӣ – Мусулманов С.,

дар маҷлиси судии Суди конститутсионӣ гузориши судяи Суди конститутсионӣ Ҳошимзода Д.Д.-ро аз рўи дархости намояндаи ваколат­дори шаҳрванд Исроилов Т.П. – Хидоятов Дж.В. «Оид ба муайян наму­дани мувофиқати ҳалномаи суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе аз 1 июни соли 2018 ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» шунида,

м у а й я н к а р д:

Намояндаи ваколат­дори шаҳрванд Исроилов Т.П. – Хидоятов Дж.В. бо дархост ба Суди конс­ти­тутсионии Ҷум­ҳурии Тоҷикистон муро­ҷиат намуда, дар он қайд ме­на­мояд, ки дар суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе парвандаи гражданӣ бо даъвои Исроилов Т.П. ва Шоимар­донова О.Ҳ. нисбат ба Ҷамъияти саҳомии пўшидаи «АксесБонк Тоҷикис­тон», Исроилов П.Р. ва шахси сеюм – идораи нотариалии давлатии ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе оид ба бекор кардани шартномаи гарав таҳти № 14Р-5117/12 аз 24 декабри соли 2014 ва даъвои Ҷамъияти саҳо­мии пўшидаи «АксесБонк Тоҷикистон» нисбат ба Исроилов П.Р. оид ба эъти­роф намудани ҳуқуқи моликият ба хонаи истиқоматӣ ва кўчо­­ни­дан аз манзили истиқоматӣ бидуни додани дигар манзили исти­қоматӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт.

Муро­ҷиат­кунанда даъвои Ҷамъияти саҳомии пўшидаи «АксесБонк Тоҷикистон»-ро ба суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ғайриқонунӣ ҳисобида, зикр мекунад, ки ҳангоми пешниҳоди аризаи даъвогӣ тобеияти судӣ ва меъёрҳои қонун вайрон карда шудааст.

Ў дар доираи дархост моҳияти аризаи даъвогии худро ба суди ноҳия асоснок намуда, ба муқаррароти моддаҳои дахлдори Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 марти соли 2008, № 364«Дар бораи ипотека», кодексҳои гражданӣ ва манзили Ҷумҳурии Тоҷикистон ишора менамояд ва бе ризоияти сокинони манзили истиқоматии воқеъ дар шаҳри Душанбе, кўчаи Туробӣ, хонаи № 8 ба расмият даровардан ва додани шаҳодатнома дар бораи сабти давлатии шартномаи гаравро таҳти № 14Р-5117/12 аз 24 декабри соли 2014 поймолшавии ҳуқуқу манфиатҳои қонунии сокинони манзили истиқоматии зикршуда меҳисобад.

Ҳамчунин, ҳангоми баррасии аризаи даъвогӣ дар суд ваколатдиҳан­даи ў ва шахсони дар манзили истиқоматии зикршуда истиқоматкунанда оид ба талаботи аризаи даъвогӣ пурсида нашуда­анд ва масъалаи хабар­дор будан ё набудани сокинони манзили истиқоматӣ дар хусуси ба гарав гузоштани манзил аз ҷониби кормандони бонк муайян карда нашудааст.

Илова бар ин, муроҷиаткунанда қайд мекунад, ки аз ҷониби суд ҷиҳати ҳалли баъзе масъалаҳои марбут ба парвандаи баррасишаванда барои идомаи мурофиаи судӣ танаф­фус эълон карда шудааст. Аммо баъд аз ба итмом расидани танаффуси эълоншуда ў саривақт оид ба рўз ва вақти идомаи баррасии парванда хабардор карда нашудааст. Бар хилофи талаботи қонунгузории мурофиавии гражданӣ ўро ним соат пеш аз муро­фиаи судӣ воқиф намудаанд.

Аз ин рў, ў натавонистааст, ки дар вақт ва санаи муайяннамудаи суд дар баррасии парвандаи гражданӣ иштирок намояд. Дар ин хусус суд воқиф гардида бошад ҳам, аммо ин ҳолат ба инобат гирифта нашудааст.

Мурофиаи судӣ бе иштироки муроҷиаткунанда ва дигар иштирок­чиёни парванда, ки оид ба вақт ва маҳалли баррасии он ба таври дахлдор хабардор карда нашуда буданд, гузаронида шуда, 1 июни соли 2018 ҳалномаи судӣ қабул карда шудааст.

Ҳамин тариқ, муроҷиаткунада чунин пешуморад, ки ҳуқуқ­ҳои конс­ти­тут­сио­нии ў ва дигар иштирокчиёни парванда аз ҷониби суд поймол шудааст ва ин боиси он гардидааст, ки онҳо натавонистанд далелҳои худро пурра ба суд пешниҳод намуда, дар музокираҳои судӣ иштирок кунанд ва нуқтаи назари худро вобаста ба баҳси ҷойдошта изҳор намоянд.

Аз ин рў, Хидоятов Дж.В. ба Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷи­кистон муроҷиат намуда, талаб намудааст, ки дар асоси дархости ў муро­фиаи судии кон­сти­тут­сионӣ оғоз карда шуда, мувофиқати ҳалномаи суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе аз 1 июни соли 2018 ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шавад.

Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дархост ва дигар ма­води ба он замимашударо дида баромада, қайд менамояд, ки намояндаи ваколат­дори шаҳрванд Исроилов Т.П. – Хидоятов Дж.В. агарчи субъекти муроҷиат маҳсуб ёбад ҳам, аммо баррасии масъалаи дар муроҷиат овар­даи ў дар хусуси муайян намудани мувофиқати ҳалномаи судӣ ба Кон­ститут­сияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба салоҳияти Суди конститут­сионӣ мансуб набуда, мавзўи баҳси кон­сти­тутсионӣ намебо­шад.

Тибқи моддаи 89 Консти­тут­­сияи Ҷум­ҳу­рии Тоҷикистон ва моддаи 34 Қонуни конститут­сионии Ҷумҳу­рии Тоҷи­кистон «Дар бораи Суди консти­тут­сионии Ҷумҳу­рии Тоҷикис­тон», Суди конститутсионӣ на масъа­ла­и мувофиқ будан ё набудани санади қабулнамудаи судиро ба Консти­тутсия, балки дар асоси дар­хости субъектҳои ҳуқуқ масъа­лаи ба Консти­тутсия мувофиқат дош­та­ни қонун ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқу­қиро баррасӣ менамояд.

Ҳалномаи судӣ, ки вобаста ба баҳси гражданӣ қабул гардидааст, тибқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъё­рии ҳуқуқӣ», санади меъёрии ҳуқуқӣ маҳсуб намеёбад. Дар сурати норозӣ будан бо ҳалномаи судӣ, иштирокчиёни парванда метавонанд тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории мурофиавии гражданӣ, онро дар зинаҳои дахлдори судӣ мавриди баҳс қарор диҳанд.

Дархост аз ҷиҳати шаклу мазмун низ ба талаботи моддаи 41 Қонуни конс­ти­тут­сионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Суди консти­тут­си­онии Ҷум­ҳурии Тоҷикистон» мувофиқ нест, зеро моҳияти талаби муро­ҷиат­кунанда берун аз доираи амалисозии назорати судии конститут­сионӣ ифода карда шудааст.

Аз ин рў, Суди конститутсионӣ оғоз наму­да­ни мурофиаи судии кон­с­ти­­­­тут­­сиониро оид ба дархости намояндаи ваколат­дори шаҳрванд Исрои­лов Т.П. – Хидоятов Дж.В. «Оид ба муайян намудани мувофиқати ҳално­маи суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе аз 1 июни соли 2018 ба Консти­тутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» бинобар ба салоҳияти Суди консти­­­тутсионӣ мансуб набудани баррасии масъалаи дар дархост гузош­та­шуда, инчунин аз ҷиҳати шаклу мазмун ба талаботи моддаи 41 Қонуни консти­тут­сионии Ҷумҳурии Тоҷи­кис­тон «Дар бораи Суди консти­тут­сио­нии Ҷумҳурии Тоҷикистон» муво­фиқ набудани дархост, рад менамояд.

Бо дарназардошти ҳолатҳои зикршуда, тибқи талаботи моддаи 89 Кон­сти­тутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва моддаҳои 34, 40, 41, 44, 45, 55, 56 ва 60 Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Суди консти­тут­сионии Ҷумҳурии Тоҷикистон», Суди консти­тут­сио­нии Ҷумҳу­рии Тоҷикистон,

т а ъ и н к а р д:

1. Оғоз на­мудани мурофиаи судии консти­тут­сионӣ аз рўи дархости намояндаи ваколат­дори шаҳрванд Исроилов Т.П. – Хидоятов Дж.В. «Оид ба муайян намудани мувофиқати ҳалномаи суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе аз 1 июни соли 2018 ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон», бинобар ба салоҳияти Суди консти­тутсионӣ мансуб набудани баррасии масъалаи дар дархост гузошташуда, инчунин аз ҷиҳати шаклу мазмун ба талаботи моддаи 41 Қонуни консти­тут­сионии Ҷумҳурии Тоҷи­кис­тон «Дар бораи Суди консти­тут­сионии Ҷумҳурии Тоҷикистон» муво­фиқ набудани дархост, рад карда шавад.

2. Таъинот қатъӣ буда, нисбат ба он шикоят овардан мумкин нест.

3. Таъинот дар Ахбори Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр карда шавад.

Раиси

Суди конститутсионии

Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмудзода М.А.

Судя-котиби

Суди консти­тутсионии

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҲошимзодаД.Д.